Site Overlay

Recent Posts

5 ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Cool Cool!

Generation ใหม่ในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่มาพร้อมกับความแตกต่างโดยสิ้นเชิง  สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเรามองไปยัง Generation Z ในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเป็นกลุ่มคนที่กล้าคิดกล้าทำและให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตโดยอิสระแน่นอนว่าวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปก็มาพร้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน สิ่งที่เรียกว่า Lifestyle เป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนสังคมของแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้วิถีชีวิตแบบชิคๆContinue reading5 ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Cool Cool!