Site Overlay

ระบบกันซึมดาดฟ้า ที่คุณควรรู้

ระบบกันซึมดาดฟ้า ในบ้านเรามีสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นในอากาศและในดินค่อนข้างสูง คอนกรีตที่ก่อสร้างไว้จะกักเก็บความร้อน และความชื้นของอากาศไว้ในตอนกลางวัน และถ่ายคืนสู่ธรรมชาติในเวลากลางคืนที่อากาศเริ่มเย็นลง ทำให้คอนกรีตขยายตัวและ หดตัวอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุของการแตกร้าวได้ ดังนั้น การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ จำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายContinue readingระบบกันซึมดาดฟ้า ที่คุณควรรู้